+36 20 548 7980 +36 76 431 510

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Weboldalunkat úgy terveztük, hogy Ön anélkül látogathasson meg minket, hogy akaratán kívül felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt adna magáról.
A KAMI-KER KFT (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: KAMI-KER KFT. 6100 Kiskunfélegyháza, Czuczor u. 27.
Az adatkezelő elérhetősége: + 36 76 431 510 + 36 20 548 7980 info[kukac]kami-ker[pont]hu.

 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
 • Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 • Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
 • A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
 • Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
  – KAMI-KER KFT kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai
  – Magyar Posta (szállító)
 • Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 7 napon belül törlésre kerülnek.
 • A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.
 • Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a KAMI-KER KFT. nem adja tovább harmadik fél részére.
 • A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a KAMI-KER KFT. saját maga végzi.
 • A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
 • Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a megadott elérhetőségeinken.
 • A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
  – tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  – személyes adatainak helyesbítését,
  – személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 • A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
 • Adatkezelőnél személyesen, telefonon, vagy e-mailben kezdeményezheti személyes adatai módosítását vagy törlését.
Jogorvoslat
Amennyiben azt tapasztalja, hogy nem az itt megjelöltek és jogszabályok szerint kezeljük adatait, kérelmét benyújthatja hozzánk e-mail címünkön info[kukac]kami-ker[pont]hu . Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: https://www.naih.hu
Megosztás
 •  
 •  
 •  
 •  
 •